Instrument
Ensembles
Genres
Kompositörer
Artist

Noter

Ursprunglig

Mostly Jacques Arcadelt. Two pieces by both Francesco de Layolle and Francesco Corteccia also included. Misc. This "true" second book of madrigals was printed by the publisher Gardano only one month after the original 2nd book of madrigals, printed by Scotto, was published. Gardano felt that the earlier publisher had falsely attributed many madrigals to Arcadelt that weren't originally his. Oddly enough, even after his complaints Gardano ended up misattributing at least 4 pieces in what was supposedly a purely Arcadelt song-book.

Översättning

Mestadels Jacob Arcadelt. Två stycken av både Francesco de Layolle och Francesco Corteccia ingår också. Blandat. Denna "sanna" andra bok av madrigaler trycktes av förlaget Gardano bara en månad efter den ursprungliga 2nd bok madrigaler, tryckt av Scotto, publicerades. Gardano ansåg att den tidigare utgivaren falskt hade skrivas många madrigaler till Arcadelt som inte var ursprungligen hans. Märkligt nog, även efter hans klagomål Gardano hamnade misattributing minst fyra stycken i vad som var förmodligen ett rent Arcadelt sång-bok.