Instrument
Ensembles
Genres
Kompositörer
Artist

Noter

Ursprunglig

Anonymous. The Irish Washerwoman. Arrangements and Transcriptions. voice and open accompaniment. Medieval. Folksongs. Songs. For voice, 1 instrument. Scores featuring the voice. Scores with open instrumentation. For voices with solo instruments. For 2 violins, viola, cello (arr). For 4 players. Scores featuring the violin. Scores featuring the viola. Scores featuring the cello. Scores featuring string ensemble.

Översättning

Anonym. Den irländska tvätterska. Arrangemang och transkriptioner. röst och öppnar ackompanjemang. Medeltida. Folksånger. Songs. För röst, ett instrument. Poäng med rösten. Poäng med öppna instrumentering. För röster med soloinstrument. För 2 violiner, viola, cello (arr). För 4 spelare. Poäng med fiol. Poäng med viola. Poäng med cello. Poäng med stråkensemble.