Instrument
Ensembles
Genres
Kompositörer
Artist

Noter $14.13

Ursprunglig

Jerome Kern. All The Things You Are. Sheet Music, CD. Piano Solo. PF. Jerome Kern.

Översättning

Jerome Kern. Alla de saker du. Noter, CD. Piano Solo. PF. Jerome Kern.

Ursprunglig

This book offers an in-depth analysis of how a variety of Jazz musicians have handled the Jerome Kern classic 'All The Things You Are'. Artists include Oscar Peterson, Andre Previn, Ahmad Jamal, Hampton Hawes, Ralph Sharon, Dave Brubeck, Phineas Newborn Jr., Marian McPartland, and many more. The book includes details and transcriptions of key passages from each artist's version along with references to the specific recording being discussed. The CD includes sound-alike examples of each of the passages to aid in the study and analysis. This unique book. CD pack will be on interest to Jazz fans and historians as well as to musicians.

Översättning

Denna bok ger en fördjupad analys av hur en rad jazzmusiker har hanterat Jerome Kern klassiska "alla de saker du är". Artister inkluderar Oscar Peterson, Andre Previn, Ahmad Jamal, Hampton Hawes, Ralph Sharon, Dave Brubeck, Phineas Newborn Jr, Marian McPartland, och många fler. Boken innehåller detaljer och transkriptioner av viktiga passager från varje konstnärs version tillsammans med hänvisningar till viss inspelning diskuteras. Skivan innehåller ljud-alike exempel på var och en av passagerna till stöd i studien och analys. Denna unika bok. CD pack kommer att vara på intresse för jazz fans och historiker samt musiker.