Instrument
Ensembles
Genres
Kompositörer
Artist

Noter $7.81

Ursprunglig

Christoph Willibald Gluck. Orfeo Ed Euridice. Libretto. Book. Opera. OPERA. Christoph Willibald Gluck. --.

Översättning

Christoph Willibald Gluck. Orfeo Ed Euridice. Häfte. Bok. Opera. OPERA. Christoph Willibald Gluck. --.

Ursprunglig

Gluck's 'Orfeo et Euridice' was one of three operas composed by Gluck in an attempt to reform the Italian opera seria. The libretto is noble and grand and this must have inspired Gluck, for his approach to the score is also monumental, as well as orchestral in nature. The opera opens after the death of Euridice to a funereal choral tableau which is pierced by the cries of the anguished Orfeo. Huge dramatic choruses of shades and furies contrast starkly with the solo recitatives and arias of Orfeo as he searches for Euridice. The third act is particularly beautiful, as Gluck and Calzabigi turn the shade of Euridice into a complex lover and wife, unwilling to follow her husband blindly out of Hades, even though she has been called back to life. Her arguments and pleadings, her passion and confusion, create the torment in Orfeo that results in her being sent back to hell. This is the Schirmer edition of the Libretto in the original Italian with an English translation by Walter Ducloux.

Översättning

Glucks "Orfeo et Euridice" var en av tre operor komponerade av Gluck i ett försök att reformera det italienska opera seria. Librettot är ädelt och grand och detta måste ha inspirerat Gluck, för hans inställning till poängen är också monumental, liksom orkester i naturen. Operan öppnas efter döden av Euridice till en sorgsen körsång tablå som är genomborrad av ropen från den ångest Orfeo. Enorma dramatiska refränger av nyanser och furier kontrast brutalt med solo recitativ och arior av Orfeo som han söker efter Euridice. Den tredje akten är särskilt vacker, som Gluck och Calzabigi vända skuggan av Euridice till en komplex älskare och hustru, ovillig att följa sin man blint ut ur Hades, även om hon har kallats tillbaka till livet. Hennes argument och inlagor, hennes passion och förvirring, skapa plågan i Orfeo som resulterar i hennes skickas tillbaka till helvetet. This is the Schirmer edition of the Libretto in the original Italian with an English translation by Walter Ducloux.