Instrument
Ensembles
Genres
Kompositörer
Artist

Noter $34.65

Ursprunglig

Paul Mealor. Wherever You Are - TTBB Version. 10-Pack. Sheet Music. TTBB. Piano Accompaniment. TTBB. PFA. Gareth Malone. Military Wives’ Choir. --.

Översättning

Paul Mealor. Var du än är - TTBB version. 10-Pack. NOTER. TTBB. Pianoackompanjemang. TTBB. PFA. Gareth Malone. Military Wives’ Choir. --.

Ursprunglig

Arranged for TTBB chorus and Piano accompaniment. Commissioned by Gareth Malone for Series Four of BBC TV's 'The Choir' and first performed by Malone and the Military Wives' choir as part of The Royal British Legion's Festival of Remembrance at the Royal Albert Hall on 12th November 2011 in the presence of Her Majesty The Queen. A favourite for the 2011 Christmas Number One, with support from radio DJ Chris Evans who has suggested every choir in the country should sing this song, it's the biggest threat to X-Factor chart domination this year. The text is taken from poems, letters and prayers written by the Military Wives, selected and adapted by Paul Mealor, and a passage from the Book of John. Wherever you are, my love will keep you safe. My heart will build a bridge of light, across both time and space. Wherever you are, our hearts still beat as one,. I hold you in my dreams each night, until your task is done. Light up the darkness, my wondrous star,. Our hopes and dreams, my heart and yours, forever shining far. Light up the darkness, my prince of peace. May the stars shine all around you, may your courage never cease. Wherever I am, I will love you day by day,. I will keep you safe, cling on to faith, along the dark, dark way. Wherever I am, I will hold on through the night. I will pray each day, a safe return, will look now to the light. Greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends. John 15. 13.

Översättning

Arrangeras för TTBB kör och piano ackompanjemang. På uppdrag av Gareth Malone för Serie Fyra av BBC TV: s "Kören" och uruppfördes av Malone och militära fruar "kör som en del av The Royal British Legion s Festival of Remembrance på Royal Albert Hall den 12 november 2011 i närvaro av Hennes Majestät Drottningen. A favourite for the 2011 Christmas Number One, with support from radio DJ Chris Evans who has suggested every choir in the country should sing this song, it's the biggest threat to X-Factor chart domination this year. Texten är hämtad från dikter, brev och böner är skrivna av militära fruar, utvalda och anpassade av Paul Mealor, och ett avsnitt ur boken av John. Var du än är, kommer min kärlek hålla dig säker. Mitt hjärta kommer att bygga en bro av ljus, över både tid och rum. Var du än är, våra hjärtan fortfarande slå som en,. Jag håller dig i mina drömmar varje natt, tills din uppgift är klar. Lys upp mörkret, min underbara stjärna,. Våra förhoppningar och drömmar, mitt hjärta och din, för evigt skinande långt. Lys upp mörkret, min prins av fred. Må stjärnorna lysa runt du, kan din mod upphör aldrig. Vart jag än är, kommer jag älskar dig varje dag,. Jag kommer att hålla dig säker, hänga på tro, längs den mörka, mörka vägen. Vart jag än är, kommer jag hålla på hela natten. Jag skall be varje dag, en säker avkastning, kommer att se nu till ljuset. Ingen har större kärlek människa än att han ger sitt liv för sina vänner. Johannes 15. 13.