Instrument
Ensembles
Genres
Kompositörer
Artist

Noter

Ursprunglig

The Virgin Mary had a baby boy. Traditional. Choir. Andy Thomas. SOPRANO ALTO. TENOR BASS.

Översättning

Jungfru Maria hade en pojke. Traditionell. Kören. Andy Thomas. SOPRANO ALTO. TENOR BASS.