Instrument
Ensembles
Genres
Kompositörer
Artist

Noter $20.00

Ursprunglig

No Shadow of Turning. David Gillingham. B-Flat Trumpet sheet music. Horn sheet music. Trombone sheet music. Grade 4.

Översättning

Ingen skugga av Turning. David Gillingham. B-Flat trumpet noter. Horn noter. Trombone noter. Klass 4.

Ursprunglig

No Shadow of Turning composed by David Gillingham. For concert band. Piccolo, Flute 1, Flute 2, Oboe 1. 2, Bassoon 1. 2, Bb Clarinet 1, Bb Clarinet 2, Bb Clarinet 3, Bass Clarinet, Alto Saxophone 1. 2, Tenor Saxophone, Baritone Saxophone, Bb Trumpet 1, Bb Trumpet 2, Bb Trumpet 3, Horn 1. 2, Horn 3. 4, Trombone 1, Trombone 2, Ba. Band Music. Grade 4. Score only. Duration 9. 40. Published by C. Alan Publications. CN.10991. A beautiful hymn setting from David Gillingham. Using the hymn Great Is Thy Faithfulness as a basis, we are treated to a variety of musical settings including a very effective section featuring handbells. Mallet percussion can be equally effective if handbells are not available. No Shadow of Turning was commissioned by a consortium of organizations at The Ohio State University in memory of Lois Brock, beloved secretary of The Ohio State University Bands. The work is based on the hymn tune Great is Thy Faithfulness, by Thomas O. Chisholm. words. and William M. Runyan. music. Great is thy faithfulness, O God my Father. There is no Shadow of turning with thee. Thou changest not, thy compassions, they fail not. As thou hast been, thou forever wilt be. Refrain. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning new mercies I see. All I have needed thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto thee. Summer and winter and springtime and harvest, Sun, moon, and stars in their courses above Join with all nature in manifold witness To thy great faithfulness, mercy and love. Refrain. Pardon for sin and a peace that endureth, Thine own dear presence to cheer and to guide. Strength for today and bright hope for tomorrow, Blessings all mine, with ten thousand beside. Refrain. The title of the work is taken from the second line of the first verse which perhaps sums up the meaning of the hymn and the faith held by Lois Brock. The work also features optional hand bells, as Lois Brock was an avid hand bell player in her local church. The work begins quietly and somewhat mysteriously on a motive using the interval of the falling fourth of the refrain of the hymn. This material grows and gathers texture and then concludes softly on a rolled G major chord in the marimba. A chorale follows, played by the vibraphone and bells and. or the hand bells. I call this chorale the "Lois Brock Chorale" as it exhibits the warmness of her ever-loving spirit. An interlude follows utilizing motives from the hymn and leads to the flute playing the verse of the hymn. Pursuant to this quiet rendition is a rather aggressive section featuring the timpani and percussion that play with the opening motive of the refrain. This leads to a fugue on the same motivic material that grows in intensity and segues with the trombones playing the hymn tune in march-like style against fanfare-like motives in the trumpets. All this subsides and the hymn is now played by the trumpets against the horns playing the Lois Brock Chorale. The full band joins in on the refrain that rises to a glorious pinnacle and then concludes softly by the euphonium. The material from the introduction is then restated and leads to a final statement of the refrain followed by a peaceful and heavenly benediction.

Översättning

Ingen skugga av Turning komponerad av David Gillingham. För konsertmusikband. Piccolo, flöjt 1, Flöjt 2, Oboe 1. 2, fagott 1. 2, Bb Klarinett 1, Bb Klarinett 2, Bb Klarinett 3, basklarinett, Altsaxofon 1. 2, tenorsaxofon, baryton saxofon, Bb Trumpet 1, Bb Trumpet 2, Bb Trumpet 3, Horn 1. 2, Horn 3. 4, trombon 1, trombon 2, Ba. Band Music. Klass 4. Score endast. Längd 9. 40. Publicerad av C. Alan Publica. CN.10991. En vacker psalm inställning från David Gillingham. Använda psalmen Stor är din trofasthet som grund, är vi bjöds på en mängd olika musikaliska inställningar inklusive en mycket effektiv avsnitt med handbells. Mallet slagverk kan vara lika effektivt om handbells är inte tillgängliga. Ingen skugga av Turning beställdes av ett konsortium av organisationer vid Ohio State University i minne av Lois Brock, älskade sekreterare The Ohio State University Band. Arbetet baseras på psalmen melodi Stor är din trofasthet, av Thomas O. Chisholm. ord. och William M. Runyan. musik. Stor är din trofasthet, o Gud min Fader. Det finns ingen skugga att vända med dig. Du förvandlar inte, dina barmhärtighet, misslyckas de inte. När du har varit, du alltid vissnar vara. Avstå. Stor är din trofasthet. Stor är din trofasthet. Morgon efter morgon nya barmhärtighet jag ser. Allt jag har behövt din hand hath tillhandahålls. Stor är din trofasthet, Herre, till dig. Sommar och vinter och våren och skörd, sol, måne och stjärnor i sina kurser framför Gå med hela naturen i grenrör vittne Till din stora trofasthet, barmhärtighet och kärlek. Avstå. Förlåtelse för synd och en frid som varar, Thine egen kära närvaro för att heja och att vägleda. Styrka för idag och ljust hopp för morgondagen, välsignelser alla mina, med tio tusen bredvid. Avstå. Titeln på verket är tagen från den andra raden i första versen som kanske sammanfattar innebörden av psalm och den tro som innehas av Lois Brock. Arbetet har också frivilliga handen klockor, som Lois Brock var en ivrig handen klockspelare i sin lokala kyrka. Arbetet börjar lugnt och något mystiskt på ett motiv med intervallet av den fallande fjärde i refrängen av psalmen. Detta material växer och samlar konsistens och sedan avslutar mjukt på en rullad G-dur-ackord i marimba. En koral följer, som spelas av den vibrafon och klockor och. eller handklockor. Jag kallar detta koral den "Lois Brock Chorale" eftersom den uppvisar warmness av hennes ständigt kärleksfull anda. Ett mellanspel följer använder motiv från psalmen och leder till flöjten spelar versen i psalmen. I enlighet med denna lugna överlämnanden är en ganska aggressiv avsnitt presentera pukor och slagverk som spelar med öppnandet motivet för refrängen. Detta leder till en fuga på samma motiviska material som växer i intensitet och segues med tromboner spelar psalmen melodi mars-liknande stil mot fanfar-liknande motiv i trumpeterna. Allt detta avtar och psalmen nu spelas av trumpeter mot hornen spelar Lois Brock Chorale. Hela bandet går in på refrängen som går upp till en härlig höjdpunkt och sedan avslutar mjukt av euphonium. Materialet från införandet sedan räknats och leder till en slutredovisning av refrängen följt av en lugn och himmelsk välsignelse.