Instrument
Ensembles
Genres
Kompositörer
Artist

Noter $2.95

Ursprunglig

O wie herbe ist das Scheiden. Friedrich Silcher. Choir sheet music.

Översättning

O, hur bittert är den vaginala. Friedrich Silcherstraße. Körsång noter.

Ursprunglig

O wie herbe ist das Scheiden composed by Friedrich Silcher. Edited by Ernst Hansen. Women's choir. Choral Score. Published by Edition Tonger. E4.E185-1. ISBN M-005-41851-1. SingPartitur. Bearbeitung, Mann und Frau. Trennung.

Översättning

O, hur bitter är mantlarna komponerade av Friedrich Silcher. Redigerad av Ernst Hansen. Damkör. Kor-Poäng. Publicerad av Edition Tonger. E4.E185-1. ISBN M-005-41851-1. SingPartitur. Bearbeitung, Mann und Frau. Separation.