Instrument
Ensembles
Genres
Kompositörer
Artist

Noter $4.99

Ursprunglig

Guide Me, O Thou Great Jehovah - Keyboard Duet. John Hughes. Electronic Keyboard sheet music. Harpsichord sheet music. Piano sheet music. Intermediate.

Översättning

Visa mig, o himlens Herre - Tangentbord Duet. John Hughes. Electronic Keyboard noter. Cembalo noter. Piano noter. Intermediär.

Ursprunglig

Guide Me, O Thou Great Jehovah - Keyboard Duet composed by John Hughes. Arranged by Sharon Wilson. For Piano Duet, For two keyboards. acoustic piano, digital or electronic keyboard, harpsichord, or synthesizer. 2 pianos, 4-hands. Sacred, Christian, Baroque Period, Classical Period. Intermediate. Sheet Music Single, Set of Parts. Published by Sharon Wilson. S0.3728. Inspired by the styling of the Baroque masters, this dual keyboard arrangement weaves a classical sound throughout the familiar Welsh tune RHONDDA. Neither part is overly difficult, yet fun to play as the piece creates a complex intertwining of sounds reminiscent of classical works. This energetic arrangement will lift the listeners' spirits whether used as a processional, prelude, or postlude. When played at a moderate tempo the piece will take just over 2 minutes to perform, however, it is easy to lengthen the piece by repeating one or more of the sections. The purchase price includes the 5-page full score as well as the individual parts. 3 pages each. thus allowing for fewer page turns. Digital Print is printable sheet music available anytime, anywhere. Just purchase, print and play. View your online sheet music at home, school, work or anywhere you have a computer connected to the Internet. Use our iPad app to view your digital sheet music on the go. With Digital Print, you can print your digital sheet music immediately after purchase, or wait until its convenient. And our software installation is easy - we'll guide you through the simple steps to make sure you have Adobe Flash Player, Adobe AIR and the Sheet Music Plus AIR application.

Översättning

Guide Me, o du store Jehova - Tangentbord Duet består av John Hughes. Arrangeras av Sharon Wilson. För Piano Duet, för två keyboards. akustiskt piano, digitala eller elektroniska tangentbordet, cembalo, eller synt. 2 pianon, 4-händer. Heliga, kristen, barocken, klassiska perioden. Intermediär. Noter Singel, uppsättning delar. Publicerad av Sharon Wilson. S0.3728. Inspirerad av den grafiska utformningen av barockens mästare, denna dubbla tangentbord arrangemang väver en klassisk ljud i hela välbekanta walesiska melodi Rhondda. Varken del är alltför svårt, men ändå roligt att spela som pjäsen skapar en komplex sammanflätning av ljud som påminner om klassiska verk. Denna energiska arrangemang lyfter lyssnarnas sprit oavsett om de används som en processions, förspel eller efterspel. När spelade på en moderat tempo pjäsen tar drygt 2 minuter att utföra, men det är lätt att förlänga pjäsen genom att upprepa en eller flera av avsnitten. I köpeskillingen ingår det 5-sida full värdering samt de enskilda delarna. 3 sidor vardera. vilket möjliggör färre sidan svängar. Digital Print är utskrivbara noter tillgängligt när som helst, var som helst. Bara köpa, skriva ut och lek. Visa din online noter hemma, i skolan, på jobbet eller var som helst du har en dator ansluten till Internet. Använd vår iPad-app för att visa dina digitala noter på språng. Med Digital Print kan du skriva ut dina digitala noter direkt efter köpet, eller vänta till dess utmärkta. Och vår installation av programvara är enkel - vi kommer att guida dig genom de enkla stegen för att kontrollera att du har Adobe Flash Player, Adobe AIR och Noter Plus AIR-program.