Instrument
Ensembles
Genres
Kompositörer
Artist

Noter $7.99

Ursprunglig

Practical Hints on Playing the Trombone. Paul Tannyer. Baritone Horn sheet music. Trombone sheet music.

Översättning

Praktiska tips på att spela trombon. Paul Tannyer. Baryton Horn noter. Trombone noter.

Ursprunglig

Practical Hints on Playing the Trombone edited by Thom Proctor. For trombone. Brass - Trombone and Baritone Method or Collection. Method. Instruction. Instructional. Instructional book. Instructional text, instructional photos and standard notation. 36 pages. Published by Alfred Music. AP.EL02711. ISBN 0769224121. With instructional text, instructional photos and standard notation. Instructional. 9x12 inches. Practical Hints is a unique and highly informative series developed to answer the many questions raised by the beginning student as well as the more advanced musician. Designed for individual use, the Practical Hints books cover such vital topics as care and maintenance, reeds and mouthpieces, playing position, embouchure, tuning, tonguing, tone quality, range, and practice methodology. Each book has been written by a nationally known instrumental specialist in collaboration with James D. Ployhar. Serving as a handy and informative guide, an appropriate Practical Hints book should be in every musician's library.

Översättning

Praktiska tips på att spela trombon redigerat av Thom Proctor. För trombon. Mässing - Trombon och baryton Metod eller samlingen. Metod. Instruktion. Instructional. Instruktions bok. Instruktionstext, instruktions foton och standard notation. 36 sidorna. Publicerad av Alfred Music. AP.EL02711. ISBN 0769224121. Med instruktionstext, instruktions foton och standard notation. Instructional. 9x12 inches. Praktiska tips är en unik och mycket informativ serie som utvecklats för att svara på de många frågor som börjar eleven samt den mer avancerade musiker. Designad för enskilt bruk, de praktiska råd böckerna täcker så viktiga ämnen som skötsel och underhåll, vass och språkrör, leka ställning, embouchure, tuning, spontning, tonen kvalitet, utbud och praktik metodik. Varje bok har skrivits av en nationellt känd instrument specialist i samarbete med James D. Ployhar. Fungerar som en praktisk och informativ guide, bör en lämplig Praktiska tips boken vara i varje musiker bibliotek.