Instrument
Ensembles
Genres
Kompositörer
Artist

Noter $20.99

Ursprunglig

On the Beaten Path Metal. Rich Lackowski. Drum Set sheet music. Percussion sheet music.

Översättning

På stigen Metall. Rich Lackowski. Drum Set noter. Slagverk noter.

Ursprunglig

On the Beaten Path Metal. The Drummerâs Guide to the Genre and the Legends Who Defined It. Composed by Rich Lackowski. For Drumset. Artist. Personality. Method. Instruction. Percussion - Drum Set Method or Collection. On the Beaten Path. Metal. Rock. Book & CD. 104 pages. Published by Alfred Music. AP.32014. ISBN 0739057944. Metal. Rock. This must-have guide for drummers provides insight into the history and development of the metal genre and explores a dozen legendary drummers that had the most impact on the style. The book will lead you through the beats, licks, solos, and grooves that made each artist famous, with insight into their approaches, the gear they used, the bands they played in, and the drummers who influenced them. The easy-to-follow lessons delve into authentic transcriptions of 36 famous beats and solos from songs by Metallica, Slipknot, Meshuggah, Slayer, Pantera, Iron Maiden, Lamb of God, Shadows Fall, Anthrax, and others. There are amazing photos as well as a listing of essential recordings. All the beats and solos that are presented in the book are performed on the accompanying CD.. Drummers include. Chris Adler. Charlie Benante. Jason Bittner. Clive Burr. Tomas Haake. Joey Jordison. Dave Lombardo. Nicko McBrain. Vinnie Paul. Derek Roddy. Lars Ulrich. Bill Ward. and more. On the Beaten Path. Metal is a much-anticipated extension to the highly acclaimed, award-winning book On the Beaten Path. The Drummer's Guide to Musical Styles and the Legends Who Defined Them, voted No. 1 Educational Book in the 2008 Modern Drummer magazine Reader's Poll. , and voted No. 1 Book in the 2008 DRUM. magazine Reader's Poll. "Lackowski shines with his ability to break down the transcriptions into logical steps that serve as the building blocks to ultimately becoming proficient in this musical style. This is a well thought out project that not only explains the mechanics required to perform the selected works, but provides a map to understanding the history of metal drumming. It showcases the many uniquely gifted artists and their contributions to the genre, and offers the inspiration to further continue your own pathway of discovery. I highly recommend Rich Lackowski's. The Blister Exists from Vol 3. The Subliminal Verses. 2004. Psychosocial from All Hope Is Gone. 2008. Derek Roddy. Hate Eternal, Nile. Powers That Be from Hate Eternal's King of All Kings. 2002. Defiling the Gates of lshtar from Nile's Black Seeds of Vengeance. 2000. Multitude of Foes from Nile's Black Seeds of Vengeance. 2000. Vinnie Paul. Pantera. Revolution Is My Name from Reinventing the Steel. 2000. Walk from Vulgar Display of Power. 1992. Becoming from Far Beyond Driven. 1994. Charlie Benante. Anthrax. Indians from Among the Living. 1987. A.I.R. from Spreading the Disease. 1985. Caught in a Mosh from Among the Living. 1987. Dave Lombardo. Slayer. Chemical Warfare from Haunting the Chapel. 1984. War Ensemble from Seasons in the Abyss. 1990. Angel of Death from Reign in Blood. 1986. Lars Ulrich. Metallica. Enter Sandman from Metollica, a. The Block Album. 1991. One from. And Justice for All. 1988. Motorbreath from Kill 'Em All. 1983. Nicko McBrain. Iron Maiden. 2 Minutes to Midnight from Powerslave. 1984. Where Eagles Dare from Piece of Mind. 1983. Intermediate. Where Eagles Dare from Piece of Mind. 1983. Advanced. Clive Burr. Iron Maiden. Run to the Hills from The Number of the Beast. 1982. Wrathchild from Killers. 1981. Gangland from The Number of the Beast. 1982. Bill Ward. Black Sabbath. Iron Man from Paranoid. 1970. Black Sabbath from Block Sabbath. 1970. War Pigs from Paranoid. 1970. Metalography. Other Metal Drummers and Recordings You Should Know. Acknowledgements. The Path. Music Notation. The Masters of Metal Drumming. Tomas Haake. Meshuggah. Pravus from obZen. 2008. Future Breed Machine from Destroy Erase Improve. 1995. Bleed from obZen. 2008. Jason Bittner. Shadows Fall. This Is My Own from Fallout from the War. 2006. Inspiration on Demand from the War Within. 2004. The Light That Blinds from the War Within. 2004. Chris Adler. Lamb Of God. Black Label from New American Gospel. 2000. Walk with Me in Hell from Sacrament. 2006. Ruin from As the Palaces Burn. 2003. Joey Jordison. Slipknot. Wait and Bleed from Slipknot. 1999.

Översättning

På stigen Metall. Den Drummerâs Guide till genre och legenderna som definierade det. Består av Rich Lackowski. För Drumset. Konstnär. Personlighets. Metod. Instruktion. Slagverk - Drum Set Metod eller samlingen. På stigen. Metall. Rock. Bok. Publicerad av Alfred Music. AP.32014. ISBN 0739057944. Metall. Rock. Detta måste-ha guide för trummisar ger en inblick i historien och utvecklingen av metallgenren och utforskar ett dussin legendariska trummisar som hade störst inverkan på stilen. Boken kommer att leda dig genom beats, slickar, solon, och spår som gjorde varje artist berömd, med insikt i deras synsätt, de redskap de använde, de band de spelade in, och trummisar som påverkade dem. De enkla att följa lektioner gräva i autentiska transkriptioner av 36 kända beats och solon från låtar av Metallica, Slipknot, Meshuggah, Slayer, Pantera, Iron Maiden, Guds lamm, Shadows Fall, Anthrax, och andra. Det finns fantastiska bilder samt en lista över viktiga inspelningar. Alla beats och solon som presenteras i boken utförs på den medföljande CD-skivan.. Trummisar inkluderar. Chris Adler. Charlie Benante. Jason Bittner. Clive Burr. Tomas Haake. Joey Jordison. Dave Lombardo. Nicko McBrain. Vinnie Paul. Derek Roddy. Lars Ulrich. Bill Ward. och mer. På stigen. Metall är en mycket efterlängtade förlängningen till den kritikerrosade, prisbelönta bok På stigen. The Drummer guide till Musikalen utformar och legenderna som definierade dem, röstade nr 1 Educational bok i 2008 års Modern Drummer tidskriften Readers Poll. , Och röstade nr 1 bok i 2008 DRUM. tidskriften Readers Poll. "Lackowski lyser med sin förmåga att bryta ner de transkriptioner i logiska steg som fungerar som byggstenar för att i slutändan bli skicklig i denna musikstil. Detta är ett väl genomtänkt projekt som inte bara förklarar mekaniken som krävs för att utföra de utvalda verk, men ger en karta att förstå historien om metall trummande. Det visar de många unikt begåvade konstnärer och deras bidrag till genren, och ger inspiration att ytterligare fortsätta din egen väg av upptäckter. Jag rekommenderar starkt Rich Lackowski s. The Blister Finns från Vol 3. The Subliminal Verses. 2004. Psykosocial från All Hope Is Gone. 2008. Derek Roddy. Hate Eternal, Nile. Powers That Be från Hate Eternal s King of All Kings. 2002. Besudla Gates av lshtar från Nilens Black Seeds of Vengeance. 2000. Mångfald av ovänner från Nilens Black Seeds of Vengeance. 2000. Vinnie Paul. Panther. Revolution Is My Name från Reinventing the Steel. 2000. Promenad från Vulgar Display of Power. 1992. Passande från Far Beyond Driven. 1994. Charlie Benante. Anthrax. Indianer från bland de levande. 1987. A.I.R. från fördelning av sjukdomen. 1985. Fångad i en Mosh från bland de levande. 1987. Dave Lombardo. Slayer. Kemisk krigföring från Haunting kapellet. 1984. War Ensemble från Seasons in the Abyss. 1990. Angel of Death från Reign in Blood. 1986. Lars Ulrich. Metallica. Enter Sandman från Metollica, en. The Block Album. 1991. En från. Och rättvisa för alla. 1988. Motorbreath från Kill 'Em All. 1983. Nicko McBrain. Iron Maiden. 2 Minutes to Midnight från Powerslave. 1984. Örnnästet från Piece of Mind. 1983. Intermediär. Örnnästet från Piece of Mind. 1983. Utökad. Clive Burr. Iron Maiden. Run to the Hills från The Number of the Beast. 1982. Wrathchild från Killers. 1981. Gangland från The Number of the Beast. 1982. Bill Ward. Black Sabbath. Iron Man från Paranoid. 1970. Black Sabbath från Block Sabbath. 1970. War Pigs från Paranoid. 1970. Metalography. Andra Metal Trummisar och inspelningar du bör veta. Erkännanden. Vägen. Music Notation. The Masters of Metal Drumming. Tomas Haake. Meshuggah. Pravus från obZen. 2008. Future Breed Machine från Destroy Erase Förbättra. 1995. Bleed från obZen. 2008. Jason Bittner. Shadows Fall. Detta är min egen från Fallout från kriget. 2006. Inspiration on Demand från kriget Inom. 2004. Ljuset som förblindar från kriget Inom. 2004. Chris Adler. Lamb Of God. Black Label från New American Gospel. 2000. Vandra med mig i Hell från Sacrament. 2006. Ruin från Som Palats Burn. 2003. Joey Jordison. Slip. Vänta och blöder från Slipknot. 1999.