Instrument
Ensembles
Genres
Kompositörer
Artist

Noter $19.95

Ursprunglig

The Queen of the Night. Wolfgang Amadeus Mozart. English Horn sheet music. Oboe sheet music.

Översättning

I Nattens drottning. Wolfgang Amadeus Mozart. Engelskt horn noter. Oboe noter.

Ursprunglig

The Queen of the Night. from The Magic Flute. Composed by Wolfgang Amadeus Mozart. 1756-1791. Arranged by Cooper. For oboe trio. 2 oboes, english horn. Mallard Music. Grade 8. Score and parts. Duration 3'01. Published by Wonderful Winds. WN.MMM001. Arguably the most famous aria from any Mozart opera, "Die Holle Rache". Hell's Vengeance. , from The Magic Flute, is commonly known as The Queen of the Night aria, after the character who sings it. With a two octave range, it is a demanding showpiece for soprano. In this arrangement for oboe trio, the two oboes share the monarchy.

Översättning

I Nattens drottning. från Trollflöjten. Består av Wolfgang Amadeus Mozart. 1756-1791. Arrangeras av Cooper. För oboe trio. 2 oboer, engelskt horn. Gräsand Music. Klass 8. Betyg och delar. Längd 3'01. Publicerad av Underbara Winds. WN.MMM001. Förmodligen den mest kända aria ur alla Mozarts opera, "Die Holle Rache". Hells Vengeance. , Från Trollflöjten, är allmänt känd som drottningen av natten aria, efter det tecken som sjunger den. Med ett två oktaver, är det en krävande mönsterexempel för sopran. I detta arrangemang för oboe trio, de två oboes dela monarkin.