Instrument
Ensembles
Genres
Kompositörer
Artist

Noter $59.00

Ursprunglig

Let Me Weep. Lascia Ch'io Pianga. from the Opera Rinaldo. George Frideric Handel. Grade 2.

Översättning

Låt mig Gråt. Låt mig gråta. från operan Rinaldo. Georg Friedrich Händel. Grad 2.

Ursprunglig

Let Me Weep. Lascia Ch'io Pianga. from the Opera Rinaldo. Young Band - Grade 2 - Score and Parts. Composed by George Frideric Handel. 1685-1759. and G.F. H. Arranged by Jacob De Haan. For Concert Band. De Haske Concert Band. Grade 2. De Haske Publications #1043545. Published by De Haske Publications. HL.44002334. Let Me Weep. Lascia ch'io pianga. is an aria from the Handel opera Rinaldo. Aaron Hill wrote the scenario, after which Giacomo Rossi wrote the beautiful texts with Georg Friedrich Handel adding the music at a later date. According to reports, he composed the music for the complete opera in just fourteen days using many melodies from earlier works. The melody of this wonderful aria is known all over the world, and this arrangement by Jacob de Haan retains all the passion of the original.

Översättning

Låt mig Gråt. Låt mig gråta. från operan Rinaldo. Young Band - Klass 2 - Betyg och delar. Består av Georg Friedrich Händel. 1685-1759. och G.F. H. Arrangeras av Jacob De Haan. För Concert Band. De Haske Concert Band. Grad 2. Де Haske Публикации. Publicerad av De Haske Publica. HL.44002334. Låt mig Gråt. Låt mig gråta. är en aria ur Händels opera Rinaldo. Aaron Hill skrev scenariot, varefter Giacomo Rossi skrev de vackra texter med Georg Friedrich Händel lägga musiken vid ett senare tillfälle. Enligt rapporter, komponerade han musiken till hela operan på bara fjorton dagar med hjälp av många melodier från tidigare arbeten. Melodin i denna underbara aria är känt över hela världen, och detta arrangemang av Jacob de Haan behåller all den passion av den ursprungliga.