Instrument
Ensembles
Genres
Kompositörer
Artist

Noter $2.50

Ursprunglig

Die Gedanken Sind Frei. A40SATB. Elizabeth Alexander. Choir sheet music. Piano Accompaniment sheet music. Beginning.

Översättning

Tankar är fria. A40SATB. Elizabeth Alexander. Körsång noter. Pianoackompanjemang noter. Beginning.

Ursprunglig

Die Gedanken Sind Frei. A40SATB. 16th c. German protest song. Arranged by Elizabeth Alexander. For Mixed Chorus and Piano. SATB choir and piano. Community Chorus, High School Chorus, Concert Music. Freedom, Secular, Choral, Folksongs. Moderately Easy. Octavo. Text language. English. Duration 3 minutes. Published by Seafarer Press. SF.SEA-087-00. With Text language. English. Freedom, Secular, Choral, Folksongs. "Die Gedanken sind frei" - "My thoughts are free" - was the rallying cry and protest song of the German Peasant Wars, class uprisings which predated the French Revolution by two centuries. The song reappeared in the 1960s, popularized by Pete Seeger. Here, this timeless demand for free thought is given a feisty new English singing translation and an arrangement full of wit, color, surprises, and some healthy defiance. Fie. Text. Die Gedanken sind frei, I proudly profess them. As hard as you try, you cannot suppress them. No fence can confine them, No creed undermine them, They ring from on high. Die Gedanken sind frei. They laugh like a child, and sing and make merry, They bloom ever wild like flow'rs on a prairie, They wind and they wander, They pensively ponder, They soar to the sky. Die Gedanken sind frei. If you try to bind my thoughts in a prison, The next day you'll find that they have arisen. A brainstorm will thunder, And burst chains asunder, And off they will fly, Die Gedanken sind frei. They're liable to change as I become older, So don't think it strange if they become bolder. They won't remain static Packed up in some attic. To that, I'll say. "Fie. " Die Gedanken sind frei. Tho' you may despise them, I shall not disguise them, You can't codify them, And I won't deny them, Go on and deride them, I'm not going to hide them , Assail me or jail me, My thoughts shall not fail me, It's useless to ban them, Or pan them or can them, So don't even try. Die Gedanken sind frei. Copyright 2010 by Elizabeth Alexander. All rights reserved.

Översättning

Tankar är fria. A40SATB. 16. C. Tyska protestsång. Arrangeras av Elizabeth Alexander. För blandad kör och piano. SATB kör och piano. Gemenskaps Chorus, High School Chorus, Concert Music. Frihet, Sekulära, Choral, Folksongs. Du behöver:. Åttonde. Textspråk. Engelska. Längd 3 minuter. Publicerad av Seafarer Press. SF.SEA-087-00. Med Text språk. Engelska. Frihet, Sekulära, Choral, Folksongs. "Die Gedanken sind frei" - "Mina tankar är fria" - var stridsrop och protestsång de tyska bondekrigen, klassuppror som föregick den franska revolutionen genom två sekler. Låten återkom på 1960-talet, populariserades av Pete Seeger. Här är denna tidlösa efterfrågan på fria tanken ges en feisty ny engelsk sång översättning och ett arrangemang full av intelligens, färg, överraskningar, och några friska trots. FY. Text. Tankar är fria, jag bekänner dem stolt. Så hårt som du försöker, kan du inte undertrycka dem. Inget staket kan begränsa dem, ingen trosbekännelse underminera dem, de ringer från höjden. Tankarna är fria. De skrattar som ett barn, och sjunga och göra glada, De blommar ständigt vild som blommer på en prärie, De vind och de vandrar, De grubblar eftertänksamt, de stiger till himlen. Tankarna är fria. Om du försöker att binda mina tankar i ett fängelse, Nästa dag du kommer att upptäcka att de har uppkommit. En brainstorm kommer att dundra, och brast kedjor sönder, och utanför de kommer att flyga, Die Gedanken sind frei. De är skyldiga att förändras när jag blir äldre, så tror inte att det är konstigt om de blir djärvare. De kommer inte vara statiska Packade upp i någon vind. För det ska jag säga. "Fie. "Tankar är fria. Tho 'du kan förakta dem, skall jag inte dölja dem, du kan inte kodifiera dem, och jag skall inte förneka dem, gå på och håna dem, jag tänker inte gömma dem, angripa mig eller fängelse mig, min tankar får inte misslyckas med mig, det är meningslöst att förbjuda dem, eller panorera dem eller kan dem, så inte ens försöka. Tankarna är fria. Copyright 2010 av Elizabeth Alexander. Alla rättigheter förbehållna.