Instrument
Ensembles
Genres
Kompositörer
Artist

Noter $12.99

Ursprunglig

Warming Up with Rounds. Choir sheet music.

Översättning

Värmer upp med rundor. Körsång noter.

Ursprunglig

Warming Up with Rounds. Teaching Music Literacy Using Rounds in the Choral Rehearsal. For Choral. RESOURCE BK. Resource. Softcover. 48 pages. Published by Shawnee Press. HL.35028168. Choral rounds have been used for recreational singing for hundreds of years and are effective tools for your students to understand harmony, expand their vocal ranges, and experience a choral sound that is easily accessible to them. Music educators can satisfy state and national music standards with a carefully crafted choral curriculum, bringing choir back into the daily classroom schedule. By using rounds as warm-ups, you can teach vocal technique, music theory, application, appreciation, and history, as well as increase your singers' understanding of scales, intervals, modes, dynamics, and terminology. Each round in this collection has instructions on the musical focus and implementation of the song. Additional comments give insight into the historical background or practical tips for a successful performance. Several rounds were intentionally included for adolescent boys with a limited range. Warming Up with Rounds includes both familiar and rare rounds that are easy and challenging, as well as serious and fun. Music teachers and their students will enjoy discovering the secrets that choral rounds offer and ultimately feel a great sense of accomplishment when they make beautiful, harmonious music together. Jubilate Deo. Come Follow. Coffee. Christmas Is Coming. I Love the Mountains. Dona Nobis Pacem. The Hunter. Hashivenu. Cause Us To Return. Ah, Poor Bird. A Ram Sam Sam. Sing Together. One Bottle Of Pop. Flowers Are Dying. Mah, Keyla, Blip. With Laughter and Singing. All Things Shall Perish. Now We Are Met. Be Welcome. Wilkommen, Lieber Schon. Beethoven's Canon. Mozart's Kanon. Sing A Round. Sing And Rejoice. Sing We Merrily. Songs We Love. We Merry Minstrels. Frere Jacques. Are You Sleeping. Hey, Ho. Nobody Home. Now Sing We All Merrily. Shalom Chaveyrim. Shalom Friends. White Coral Bells. Hineh Ma Tov. Oh How Lovely Is The Evening. By The Waters Of Babylon. Why Shouldn't My Goose. Scotland's Burning. Tallis Canon. Alleluia, Amen.

Översättning

Värmer upp med rundor. Undervisning Music Literacy Använda rundor i Choral repetition. För kor-. RESOURCE BK. Resource. Mjukt omslag. 48 sidorna. Publicerad av Shawnee Press. HL.35028168. Choral omgångar har använts för fritids sjunga i hundratals år och är effektiva verktyg för dina elever att förstå harmoni, utöka sina vokala intervall, och upplev en körklang som är lättillgänglig för dem. Musik pedagoger kan tillgodose statliga och nationella musik standarder med en noggrant utarbetad choral läroplan, vilket kören tillbaka in i dagliga klassrumsschemat. Genom att använda rundor som warm-ups, kan du lära röstteknik, musikteori, ansökan, uppskattning, och historia, samt öka dina sångare förståelse av skalor, intervaller, lägen, dynamik, och terminologi. Varje runda i denna samling har anvisningar om den musikaliska inriktningen och genomförandet av låten. Ytterligare kommentarer att ge en inblick i den historiska bakgrunden eller praktiska tips för ett lyckat resultat. Flera rundor avsikt ingår för unga pojkar med ett begränsat utbud. Värmer upp med Rounds inkluderar både välbekanta och sällsynta rundor som är enkla och utmanande, samt allvarliga och roliga. Musiklärare och deras elever kommer att njuta upptäcka hemligheter som körs rundor erbjuda och slutligen känner en stor känsla av prestation när de gör vackra, harmonisk musik tillsammans. Jubilate Deo. Kom Följ. Kaffe. Julen är kommande. Jag älskar bergen. Dona Nobis Pacem. The Hunter. Hashivenu. Orsak oss att återvända. Ah, Poor Bird. En Ram Sam Sam. Sjunger tillsammans. En flaska med Pop. Blommor dör. Mah, Keyla, Blip. Med skratt och sång. Alla saker Shall Perish. Nu möts vi. Var Välkommen. Välkommen, Redan Better. Beethovens Canon. Mozarts Kanon. Sing A Round. Gläd dig och jubla. Sjung Vi Merrily. Sånger Vi älskar. Vi Merry Minstrels. Frere Jacques. Sover du. Hej, Ho. Nobody Home. Nu sjunger vi alla Merrily. Shalom Chaveyrim. Shalom Vänner. Vit Coral Bells. Hineh Ma Tov. Åh hur Lovely är afton. Av vattnet i Babylon. Varför ska inte min Goose. Skottlands Burning. Tallis Canon. Halleluja Amen.