Instrument
Ensembles
Genres
Kompositörer
Artist

Noter $12.95

Ursprunglig

Continuous Communion Meditations for Piano. Garrett Parker. Piano Solo sheet music. Intermediate.

Översättning

Kontinuerliga Komm Meditationer för piano. Garrett Parker. Piano Solo noter. Intermediär.

Ursprunglig

Continuous Communion Meditations for Piano composed by Garrett Parker. For piano. Sacred, Holy Communion. Intermediate. Published by Lorenz Publishing Company. LO.70-1360L. The mood must be right when preparing for communion. This new set of meditations is a breath of fresh air that helps to focus, not distract, the congregation with familiar melodies and gorgeous harmonies providing the backdrop for the most intimate of worship experiences. The interludes can be continued from one to the next. and from the last to the first. to allow for an unbroken flow of music for as much or as little time as required. Go To Dark Gethsemane. When I Survey the Wondrous Cross. Jesus Thou Joy Of Loving Hearts. Beneath The Cross Of Jesus. Were You There. Be Known To Us In Breaking Bread. Ah Holy Jesus How Hast Thou Offended. Let Us Break Bread Together.

Översättning

Kontinuerliga Nattvards Meditationer för piano komponerad av Garrett Parker. För piano. Heliga, nattvard. Intermediär. Publicerad av Lorenz Publishing. LO.70-1360L. Stämningen ska vara rätt när de förbereder för gemenskap. Denna nya uppsättning av meditationer är en frisk fläkt som hjälper till att fokusera, inte distrahera, församlingen med välbekanta melodier och vackra harmonier som ger bakgrunden till den mest intima av dyrkan upplevelser. De inslag kan fortsättas från en till nästa. och från den sista till den första. att möjliggöra en obruten flöde av musik för så mycket eller så lite tid som krävs. Gå till mörka Getsemane. När jag granskar den underbara Cross. Jesus Thou Joy Of Loving Hearts. Under Jesu kors. Var du där. Vara känd för oss i Breaking Bread. Ah Holy Jesus Hur har du Kränkt. Låt oss bryta bröd tillsammans.