Instrument
Ensembles
Genres
Kompositörer
Artist

Noter $6.95

Ursprunglig

Alfred's Basic Piano Course - Lesson Book. Level 6. Willard A. Palmer. Piano Method sheet music. Piano Solo sheet music.

Översättning

Alfreds Basic Piano Course - Lektion Bok. Nivå 6. Willard A. Palmer. Piano Metod noter. Piano Solo noter.

Ursprunglig

Alfred's Basic Piano Course - Lesson Book. Level 6. for piano. Method. Instruction. Piano - Alfred's Basic Piano Course. Alfred's Basic Piano Library. Learn To Play. Instructional book. Instructional text, standard notation and fingerings. 64 pages. Published by Alfred Music. AP.2498. ISBN 0739018604. With instructional text, standard notation and fingerings. Learn To Play. 9x12 inches. This easy step-by-step method emphasizes correct playing habits and note reading through interval recognition. Level 6 concepts include. a review of major and minor triads. diminished and augmented triads. the diminished seventh chord. a special style of pedaling. the key of F sharp Minor. the E Major scale. the key of C sharp minor. the A flat Major scale. thirty-second notes. and dotted sixteenth notes. This book also contains an important daily scale routine and a dictionary of musical terms. For reinforcement of each principle as it is introduced, supplementary material is carefully coordinated, page for page, at each level of instruction. Correlated supplemental books for Level 6 include. Ear Training. Recital. Theory and Top Hits. Solo. Songs include. Ay-Ay-Ay. Shenandoah. Barcarolle. Morovsky. Blue Rondo. A Classy Rag. Deep River. Dry Bones. Fascination. Marchetti. Festive Dance. Fur Elise. Beethoven. Hungarian Dance. Jazz Ostinato in C-Sharp Minor. La Folia. Theme and Variations. Menuet, French Suite No. 6. Bach. Music Machine. Palmer. Prelude in D Minor. Clementi. Scherzo. Kabalevsky. Solfeggio. C. P. E. Bach. Theme from Symphony No. 6. Tchaikovsky. Toccata. Palmer. Variations on "Canon in D". Pachelbel. Waltz Impromptu. Kullak. Ear Training. Recital. Theory and Top Hits. Solo.

Översättning

Alfreds Basic Piano Course - Lektion Bok. Nivå 6. för piano. Metod. Instruktion. Piano - Alfreds Basic Piano Course. Alfreds Grundläggande Piano Library. Lär dig spela. Instruktions bok. Instruktionstext, notskrift och fingersättning. 64 sidorna. Publicerad av Alfred Music. AP.2498. ISBN 0739018604. Med instruktionstext, notskrift och fingersättning. Lär dig spela. 9x12 inches. Denna enkla steg-för-steg-metoden betonar korrekta spelvanor och notläsning genom intervall erkännande. Nivå 6 begrepp innefattar. En genomgång av större och mindre triader. minskade och förstärkta triader. den minskade sjunde ackord. en speciell stil trampa. tonarten fiss moll. E durskalan. tonarten ciss moll. A-dur skala. trettioandra anteckningar. och prickade sextondelar. Boken innehåller också en viktig daglig skala rutin och en ordlista av musikaliska termer. För förstärkning av varje princip som den införs, är kompletterande material samordnas noggrant, sida för sida, på varje nivå i undervisning. Korrelerade kompletterande böcker för nivå 6 innefattar. Gehör. Skäl. Teori och Top Hits. Endast. Sånger inkluderar. Ay-Ay-Ay. Shenandoah. Barca. Morovsky. Blue Rondo. A Classy Rag. Deep River. Torra ben. Fascination. Marchetti. Fest dans. Fur Elise. Beethoven. Ungerska dans. Jazz Ostinato i C-moll. La Folia. Tema och variationer. Menuet, franska Svit nr 6. Brook. Music Machine. Palmer. Preludium i d-moll. Clementi. Skämt. Kabalevsky. Solfeggio. C.P. E. Bach. Tema från Symfoni nr 6. Tchaikovsky. Toccata. Palmer. Variationer på "Canon i D". Pachelbel. Waltz Impromptu. Kullak. Gehör. Skäl. Teori och Top Hits. Endast.