Instrument
Ensembles
Genres
Kompositörer
Artist

Noter

Ursprunglig

Surrexit Christus à 3 voci. Giovanni Gabrieli. 2 cornetti. trumpets. , 2 violas, 4 trombones, continuo. Sacred , Motet. Language. Latin. ATB. The string instruments are given as "violin", but notated in alto clef. The second part also exceeds the standard range of a violin.

Översättning

Surrexit Christus à 3 voci. Giovanni Gabrieli. 2 croissanter. trumpeter. , 2 viola, 4 tromboner, generalbas. Heliga, Motet. Språk. Latin. ATB. De stränginstrument ges som fiol, men noterad i alt klav. Den andra delen överstiger också standardsortiment av en fiol.