Instrument
Ensembles
Genres
Kompositörer
Artist

Noter

Ursprunglig

Clarinet 2. transposed to B. Concerto for Violin and Cello, Op.102. Parts. Brahms, Johannes.

Översättning

Klarinett 2. överföras till B. Konsert för violin och cello, Op.102. Delar. Brahms, Johannes.