Instrument
Ensembles
Genres
Kompositörer
Artist

Noter

Ursprunglig

Complete Book with score examples. Part 1. Ich hatte viel Bekümmernis, BWV 21. Books. Bach, Johann Sebastian.

Översättning

Komplett bok med poäng exempel. Del 1. Jag hade en hel del sorg, BWV 21. Böcker. Bach, Johann Sebastian.