Instrument
Ensembles
Genres
Kompositörer
Artist

Noter

Ursprunglig

2nd version, D.923b. Eine altschottische Ballade D.923. Scores. Schubert, Franz.

Översättning

2: a versionen, D.923b. En gammal skotsk ballad D.923. Scores. Schubert, Franz.
Senaste sök