Instrument
Ensembles
Genres
Kompositörer
Artist

Noter

Ursprunglig

" Базовая фортепианная техника ". пособие для начинающих. Дж. Баштейн.

Översättning

"Grundläggande pianoteknik". handbok för nybörjare. J. Bashteyn.