Instrument
Ensembles
Genres
Kompositörer
Artist

Noter

Ursprunglig

" Музыкальное дерево" , учебник фортепианной игры для начинающих, перевод с английского Маргариты Стижевской. Ф. Кларк.

Översättning

"Music Chart" pianospel handledning för nybörjare, översättning från engelska Margarita Stizhevskoy. F. Clarke.