Instrument
Ensembles
Genres
Kompositörer
Artist

Noter

Ursprunglig

" Карточный домик ", для кларнета, скрипки, виолончели и фортепиан. Д. Капырин.

Översättning

"House of Cards" för klarinett, violin, cello och piano. D. Capyrin.